MAREC er en forretningsenhet ved Christian Michelsen Research (www.cmr.no) for kommersialisering av ny programvare for marine akustiske data. Programvaren utvikles i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet (www.imr.no).

Visjonen for MAREC er å oppnå ”helhetlig forståelse for marine økosystemer”. I dag er det mulig å få noe informasjon om enkelte arter ved hjelp av marine akustiske data. I fremtiden vil det være avgjørende å få mer helhetlig forståelse av marine økosystemer for å kunne oppnå bærekraftig høsting. Ny, innovativ programvare, som drar full nytte av moderne ekkolodd og sonarer, er nøkkelen for å oppnå denne visjonen.

Hovedmålet for MAREC er å tilby ledende programvare for myndigheter, universiteter og kommersielle selskaper som har behov knyttet til marin ressursforvaltning og bærekraftig høsting.

MAREC har blitt etablert med et langsiktig perspektiv. I de første årene vil MAREC bli bemannet med deltids-ansatte koordinatorer, som har full stilling ved enten Christian Michelsen Research (www.cmr.no) eller Havforskningsinstituttet (www.imr.no). Disse koordinatorene vil trekke inn ytterligere bemanning i henhold til behov og finansiering. Ved å arbeide på denne måten vil MAREC kunne drives med lave kostnader, og dermed lav risiko. Dette sikrer brukerne at forskningsinstitusjoner med lang erfaring vil stå bak produktene fra MAREC i mange år fremover.