MAREC tilbyr:

        “Large Scale Survey System” (uttales L-trippel-S), som er utviklet for bestandsvurdering og marin forskning. Dette produktet er nyttig for enhver nasjon som har behov for å kvantifisere egne fiskeressurser basert på kjente vitenskapelige metoder.

 

Mer detaljert informasjon om LSSS kan finnes på de engelske web sidene.

LSSS